Hlavní stranaNa úřední desce je vyvěšena veř. vyhláška " Oznámení o zahájení územního řízení – oprava silnice III/3061 Prosetín-Cejřov"
Na úřední desce je vyvěšeno oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Na úřední desce je vyvěšena pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Prosetín
Na úřední je vyvěšen termín odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Na úřední desce je vyvěšena veř.vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-VO
Na úřední desce je vyvěšena veř.vyhláška-Opatření obecné povahy-úplná uzavírka silnice Prosetín,část Klínek
Na úřední desce je vyvěšen záměr obce prodat p.p.č. 1558/5 o výměře 37 m2
Na úřední desce je vyvěšeno upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů- ČEZ Distribuce
Na úřední desce je vyvěšen rozpis pohotovostních služeb stomatologů – 4. čtvrtletí 2016
Na úřední desce je vyvěšen rozpis pohotovostních služeb stomatologů – 3. čtvrtletí 2016– změna
Na úřední desce je vyvěšena informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Prosetín pro volby do Zastupitelstva PK konané dne 7.a 8. října 2016
Na úřední desce je vyvěšeno opatření obecné povahy-úplná uzavírka silnice III/3061 v obci Prosetín, část Klínek
Na úřední desce je vyvěšen svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic-2.pol.2016
Na úřední desce je vyvěšena výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015
Na úřední desce je vyvěšena informace pro veřejnost ČUZK
Na úřední desce je vyvěšena informace -změny o občanských průkazech od 1.1.2016
Veškeré akce v naší obci a okolí naleznete v nabídce hlavní menu „informace pro občany“

Napsal Matěj Zelinka, tisk, přečteno 47855x