Hlavní stranaNa úřední desce je vyvěšena informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Prosetín pro volby do Zastupitelstva PK konané dne 7.a 8. října 2016
Na úřední desce je vyvěšena pozvánka na schůzi zastupitelstva obce Prosetín
Na úřední desce je vyvěšeno opatření obecné povahy-úplná uzavírka silnice III/3063 v obci Radčice
Na úřední desce je vyvěšen záměr „Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka“
Na úřední desce je vyvěšeno opatření obecné povahy-úplná uzavírka silnice III/3061 v obci Prosetín, část Klínek
Na úřední desce je vyvěšen záměr o koupi poz. parcel č. 360/26 a 360/51
Na úřední desce je vyvěšen záměr o prodeji poz.parcely č. 360/9
Na úřední desce je vyvěšeno oznámení VAK Chrudim o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele společnosti
Na úřední desce je vyvěšen rozpis pohotovostních služeb stomatologů – 3. čtvrtletí 2016
Na úřední desce je vyvěšen svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic-2.pol.2016
Na úřední desce je vyvěšeno oznámení o zahájení prací na stavbě Prosetín-splašková kanalizace I. etapa
Na úřední desce je vyvěšena výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015
Na úřední desce je vyvěšena informace pro veřejnost ČUZK
Na úřední desce je vyvěšena informace -změny o občanských průkazech od 1.1.2016
Veškeré akce v naší obci a okolí naleznete v nabídce hlavní menu „informace pro občany“

Napsal Matěj Zelinka, tisk, přečteno 46378x